Dlaczego nawozy fosforowe są aż tak istotne?

2020-05-08

Fosfor jest podstawowym, a jednocześnie najdroższym składnikiem pokarmowym. Spotkamy go w nawozach pod różnymi postaciami, natomiast nawet ten w pełni rozpuszczalny w wodzie oraz w optymalnych warunkach jest przez rośliny wykorzystywany tylko w 30%.


Nawozy fosforowe https://ampol-merol.pl/kategorie/41/nawozy-wieloskladnikowe-npk-i-pk są niezwykle istotne, gdyż sam fosfor jako pierwiastek, uczestniczy w dużej liczbie życiowych procesów roślin, a zwłaszcza w przemianie energetycznej. Obecny jest przy fotosyntezie, syntezie węglowodanów, tłuszczów i białek. Powoduje szybszy wzrost korzeni, zwiększa pobieranie składników, stymuluje krzewienie, wpływa na zawartość mechanicznych tkanek w źdźbłach oraz łodygach, na liczbę oraz masę nasion, odporność roślin na środowiskowe stresy, np. niskie temperatury, niedobór wody, czy też porażenie przez choroby grzybowe. Brak fosforu można dostrzec szczególnie w wypadku gleb o niskiej zasobności, gdzie panują warunki zasadowego bądź bardzo kwaśnego odczynu, to też gleby przewapnowane oraz bogate w węglany oraz jednostronnie nawożone azotem, a zwłaszcza w azotanowej formie. W pierwszej kolejności, objawy niedożywienia dostrzeżemy na starszych liściach, pod postacią ciemnozielonej barwy.

 

W wypadku braku fosforu, zakłócona zostaje przemiana produktów fotosyntezy w węglowodany złożone, jak np. celulozę, czy też skrobię. Wskutek wysokiej koncentracji cukrów prostych, dochodzi do syntezy antocyjanów co przejawia się fioletowymi przebarwieniami na liściach. Dobrym przykładem jest chociażby kukurydza. Mimo tego, że przyczyną tutaj nie jest brak owego składnika w glebie, a brak poboru możliwości z powodu niskiej temperatury, na które ciepłolubne rośliny są wrażliwe.