Prezydium Rady Rodziców działającej przy ZS nr 56 w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017 :

  • Przewodnicząca - Pani Elżbieta Kala / klasa 2Cg
  • Z-ca Przewodniczącej - Pan Piotr Sałek / klasa 5B i klasa 3Bg
  • Skarbnik - Pani Agnieszka Bowszys / klasa 1Bg
  • Sekretarz - Pan Piotr Korzeniecki / klasa 2A i 3A

Komisja Rewizyjna RR 2016/2017

  • Pani Patrycja Romańska / klasa 3B
  • Pani Magdalena Dyra / klasa 3A
  • Pan Kacper Perschke / klasa 5A

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

 

Ogłoszenia

Witamy na stronie Rady Rodziców funkcjonującej przy Zespole Szkół nr 56 w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się z planami naszych działań i do współpracy przy ich realizacji - list Komitetu Rady Rodziców do Rodziców i Opiekunów uczniów Zespołu Szkół nr 56 w Warszawie' listopad 2015 r.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o aktywny udział w działaniach na rzecz Rady Rodziców, w tym przekazywanie składek na fundusz Rady Rodziców. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy: 89 1240 1037 1111 0010 0847 8884 (w tytule należy wpisać: "FUNDUSZ RR" oraz podać: IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ UCZNIA
Avatar

Kontakt

Zespół Szkół Nr 56
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@zs56.pl