Głównym zadaniem olejów jest utworzenie cienkiej błony niwelującej tarcie wokół wszystkich elementów, zwanej zanieczyszczenia filmem olejowym olejowym

2019-10-11

Olej w czasie pracy obniża swoją lepkość, staje się “rzadszy” i ochronna warstwa oleju zwana filmem olejowym staje się coraz cieńsza. Środki smarne muszą sprostać wielu wymaganiom – głównym ich zadaniem jest wytworzenie cienkiej, trwałej błony, zwanej filmem olejowym pomiędzy elementami silnika. Przede wszystkim smaruje układ korbowo-tłokowy, oddzielając filmem olejowym panewki i wał korbowy, uniemożliwiając tarcie metalu o metal. Głównym zadaniem olejów jest utworzenie cienkiej błony niwelującej tarcie wokół wszystkich elementów, zwanej zanieczyszczenia filmem olejowym olejowym. Typowe �o�ysko maszynowe w pude�eczku i woreczku mo�e przyj�� jedynie z cienkim filmem smaru na bie�ni. Olej pracując w silniku ma za zadanie rozpuszczać zanieczyszczenia i utrzymywać je w oleju w postaci zawiesiny, a duże zanieczyszczenia przetransportować do filtra i tam pozostawić. Środki smarne powinny sprostać wielu wymaganiom – podstawowym zadaniem oleju jest wytworzenie cienkiej, trwałej błony, zwanej filmem olejowym, na powierzchni elementów silnika. Podniesiona zawartość detergentów przekłada się na ograniczone do minimum wolne zanieczyszczenia we wnętrzu skrzyni korbowej. Wysoka zawartość detergentów przekłada się na ograniczone do minimum wolne zanieczyszczenia we wnętrzu skrzyni korbowej. Zwróciliśmy się z tą sprawą do eksperta i okazało się, że nie tylko zanieczyszczenia w oleju są zagrożeniem dla silnika. Wymóg ten jest spełniany dzięki smarowaniu, czyli wytworzeniu pomiędzy nimi warstewki oleju, określanej fachowo filmem olejowym. Doszczelnienie silnika realizowane jest wówczas filmem olejowym. Przepłukanie silnika przed wymianą oleju ma świetne działanie odświeżające dla silnika gdyż z wnętrza silnika usuwamy praktycznie wszystkie zanieczyszczenia i zabrudzenia. Jeśli olej zużywałby się wyłącznie poprzez zanieczyszczenia dostające się do oleju, wystarczyłoby jedynie jego filtrowanie. Spalanie paliwa powoduje emisję gazów spalinowych, które są traktowane jako zanieczyszczenia uwalniane do atmosfery. Zak�adaj�c, �e producent dobrze dobra� parametry, g��wnym czynnikiem psuj�cym �o�yska w rowerze nie jest przenoszone obci��enie, ale brud i zanieczyszczenia zbierane podczas jazdy. Te pierwsze to takie gdzie bie�nie rozdzielone s� filmem olejowym, tulej� (zwykle polimerow�) lub np grafitem. Dodatek uszlachetniający dodawany do oleju silnikowego, dzięki któremu zanieczyszczenia stałe są utrzymywane w formie zawiesiny koloidalnej. Dodatek uszlachetniający dodawany do środka smarnego w celu ochrony przeciwkorozyjnej metalowych powierzchni współpracujących z filmem olejowym.