Czym jest elektronowy mikroskop transmisyjny?

2020-10-02

Taki mikroskop jest źródłem informacji, które dotyczą badanej próbki. W tym celu wykorzystuje się odpowiednie właściwości wiązki elektronów. Wtedy przydaje się nam bardzo transmisyjny mikroskop elektronowy. Powinniśmy jednak wiedzieć o nim więcej.


Jaki jest podział transmisyjnych mikroskopów elektronowych?


Podziału powinniśmy dokonać według zastosowania napięcia, które skutecznie przyspiesza transmisyjne elektronowe mikroskopy. Wtedy dzielimy je na mikroskopy wysokonapięciowe (do 3 MV) oraz na mikroskopy niskonapięciowe (do 200 kV). Warto zdawać sobie sprawę z takiego podziału, gdyż mikroskopy transmisyjne różnią się między sobą nie tylko budową, ale także działaniem. Powinniśmy także poznać budowę takiego mikroskopu. Katoda (poprzez temoemisje) emituje w odpowiedni sposób elektrony. Wtedy elektrony przemieszczają się w kierunku anody oraz są przyspieszone. W ten sposób elektrony są uformowane w odpowiednią wiązkę (wszystko dzięki soczewce elektrostatycznej, która zwana jest również cylindrem Wehnelta).